image

eSessions för kongress och andra möten

eSessions underlättar allt arbete före, under och efter en kongress/möte. Digitala dokument, talarlista, votering/omröstning, personval, motionshantering och protokoll, allt hanteras enkelt i systemet.
Vår långa erfarenhet av att hyra ut och leverera mötessystem till tillfälliga event som kongresser och andra stora möten garanterar ett lyckat resultat. Vi levererar kompletta paket med mötessystem, klientenheter, trådlöst nätverk, tekniker, m.m.. Kontakta oss idag för mer information och referenser. 

AgendA

Agenda med ärendetyper så som frågestund, interpellation, budgetärenden med partitider. Replikskiften och streck i debatten.

TALARLIsTA

Talarlistan innehåller olikatalartyper med individuella talartider och titlar.

Omröstningar

Votering med knapppalternativ och möjlighet att sätta egen text på knapparna. Stöd för votering med viktade röster. Personval är slutna val med möjlighet till flera val och blankröst. Stöd för rangordnad lista m.m.

yrkande 

Yrkandemodul för hantering av yrkande inför och under pågående möte. 

Dokument

Dokument och handlingar kan användas både innan och under mötet/kongressen, Man kan i verktyget göra anteckningar, lägga in överstrykningar och notisar m.m.

Rapporter

Ett omfattande bibliotek av standardrapprter  för t.ex närvaro, arvode, möteslogg, omröstningsresultat och arvodering.

Påverkanstorg

Vår modul för påverkanstorg syftar till att göra mötesdeltagarna mer delaktiga i sakfrågorna. Till skillnad från vanliga plenumdiskussioner där få deltagare uttalar sig från talastolen syftar påverkanstorget till diskussioner där många deltar. På "torget" delas sakdebatten upp på olika platser där deltagarna kan engagera sig i olika diskussioner. Deltagarna kan kommentera, lämna in nya förbättrade förslag , rösta och tycka till digitalt i sin enhet. När torget avslutats genereras rapporter för beslut i plenum.

motionswebb

Digital motionshantering inför kongress och stämma. Effektiviserar administrationen av stora motionsflöden. Förenklar för medlemmar och ger ökad kontroll & spårbarhet. Webbaserad och kräver inga installationer. Erbjuds i första hand som molntjänst.

sekreterarmodul

Säkerställ att du får med rätt och korrekt information till protokollen. Med eSessions sekreterarmodulen som AddIn i Word hämtas  information från mötessystemet i realtid till dina egna protokollmallar.

streaming & intern-tv

Moduler för streaming och intern-TV. Live och ondemand streaming med indexering och captions direkt från systemet.

DISTRIBUERADE MÖTEN

Använd mötessystemet för videokonferenser och distansmöten för att hantera omröstningar, talarlistor och agenda. eSessions är plattformsobereonde vilket innebär att deltagarna kan använda sina egna smartphones, surfplattor eller datorer för att interagera med systemet och delta både innan mötet och under mötet.

ALLA typer av möten

eSessions passar både stora och små möten, fullmäktige för kommun och landsting och stora kongresser och årsstämmor. 
Systemet anpassas efter kundens behov.

image

Streaming och intern-tv

Moduler för streaming och intern-TV. Live och ondemand streaming med indexering och captions direkt från systemet.