Mötessystemet för kommuner, regioner, kongresser & andra möten.

ESESSIONS - FRAMTIDENS MÖTESTEKNIK

eSessions är ett plattformsobereonde mötessystem som är uppbyggt med moduler där systemet anpassas efter din verksamhet. Att systemet är plattformsobereonde ger möjlighet för deltagarna att använda valfri enhet på mötet , man kan även delta på distans.

Mötesteknik som möter dig och din verksamhet

eSessions kan hyras som en molntjänst, levereras som fast installation i tex en sessionssal eller hyras som ett komplett slutet system för ett event, kongress eller annat möte.

Screenshot
Background

Flexibelt och anpassningsbart

eSessions anpassas enkelt via sin moduluppbyggda arkitektur och blir ett stöd för din verksamhet.

Kommun & Region

eSessions är det kompletta mötessystemet för kommun & regionsfullmäktige. Specialanpassade funktioner för  närvaro, arvodering, platsvisning för närvaro och omröstningar, ersättare, replikskiften, reservationer, jäv, frågestund, interpellation m.m. 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO & REFERENSER

KONGRESS-event-möte

eSessions underlättar allt arbete före, under och efter en kongress/möte. Digitala dokument, talarlista, votering/omröstning, personval, motionshantering och protokoll, allt hanteras enkelt i systemet.
Vi hyr ut och levererar kompletta lösningar anpassade efter kundens behov.

KONTAKTA OSS FÖR MER INFO & REFERENSER

MOLNTJÄNST ELLER FAST  INSTALLATION

eSessions erbjuder stor flexibilitet i var och hur man har sitt möte. Systemet lämpar sig lika bra att hyra som molntjänst som att installera som en fast installation i tex. en sessionsal eller konferensanläggning.KONTAKTA OSS FÖR MER INFO & REFERENSER

AGENDA & TALARLISTA

Agenda med ärendetyper så som frågestund, interpellation, budgetärenden med partitider.
Talarlistan innehåller olikatalartyper med individuella talartider och titlar. 

VOTERING & PERSONVAL

Omröstning/Votering med knappalternativ och möjlighet att sätta egen text på knapparna. Stöd för votering med viktade röster. Personval är slutna val med möjlighet till flera val och blankröst. Stöd för rangordnad lista m.m.

DOKUMENT

Modul för dokument och handlingar kan användas både innan och under mötet/kongressen, Användaren kan i verktyget göra anteckningar, lägga in överstrykningar och notisar m.m.

RAPPORTER

Ett omfattande bibliotek av standardrapprter för t.ex närvaro, arvode, möteslogg, omröstningsresultat och arvodering.

DISTRIBUERADE MÖTEN

Använd mötessystemet för videokonferenser och distansmöten för att hantera omröstningar, talarlistor och agenda. 

YRKANDE & MOTIONER

Yrkandemodul för hantering av yrkande inför och under pågående möte.